More

Katrien Dessers catalogue text (dutch)

Ik heb er nooit echt met hem over gepraat maar toch kan ik me voorstellen dat Casper Faassen veelvuldig geconfronteerd wordt met het dilemma van iedere kunstenaar. Het witte vlak moet gevuld worden en de materie is de enige werkelijkheid. Aan ieder kunstwerk gaat een strijd vooraf. En de strijd tussen de inhoud en de uitvoering zullen bij hem de nodige onrust veroorzaken op die momenten dat er gecreÎerd wordt. Maar het resultaat laat niets meer vermoeden van die onrust. Sterker nog... de kracht van het werk van Casper is voor mij persoonlijk te omvatten in twee woorden : rust en emotie

 

Rust... Het is de formele rust die ontstaat als een kunstenaar zijn eigen persoonlijke stijl heeft ontdekt. En Casper heeft deze rust gevonden. Hij heeft een individuele vormtaal ontwikkeld die hem het kader biedt waarbinnen hij nu en in de toekomst kan experimenteren en

evolueren. En dat is zeer uitzonderlijk voor een kunstenaar van zijn leeftijd.

De beslissing van Casper Faassen om geen kunstopleiding te volgen, heeft naar mijn aanvoelen ook rustgevend gewerkt.  Leraren, opleidingen noch theorieÎn hebben bij hem onrust kunnen zaaien. De inhoud gaat voor

op de gebruikte techniek. De interpretatie gaat voor op de theorie. Het gevoel komt voor het verstand. En dat heeft zijn werk veel emotie en kracht bijgebracht.

 

Emotie.... Voortvloeiend uit een sobere lijnvoering en een sober kleurenpalet. Als een schilderij van Casper Faassen al een verhaal vertelt, is dat het verhaal van schoonheid. De vrouw staat overwegend centraal en wordt uitgebeeld zoals men ze zich op haar mooist herinnert. Eerder dan een verhaal wordt dan ook een momentopname weergegeven. Een pose, een uitdrukking, eenlichaamshouding, ...  de vervaagde herinnering aan ÈÈn van die momenten die schoonheid oproepen.

Een schilderij van Casper Faassen raakt dan ook onmiddellijk. Een titel is bijkomstig. De werken hebben van zichzelf een grote geladenheid en kracht . Geen uitleg, geen complex verhaal dat verteld moet worden om

de emotie te vatten.  Dit getuigt van een puurheid die weinige kunstenaars gegeven is.

 

 

Het is nu al even geleden dat  de beslissing genomen werd om samen te werken met Casper Faassen.  Het was een intuÔtieve beslissing voornamelijk gebaseerd op het persoonlijk gevoel dat  ontstond toen ik

de kunstenaar en zijn werk voor het eerst zag.

De beweegredenen voor deze beslissing zijn nauwelijks te omschrijven omdat dit rationeel niet te verklaren is. Het is gewoon het gevoel dat men krijgt als men weet dat alles klopt... Enerzijds is er de mens

Casper Faassen en anderzijds de emotie en de kwaliteit die van zijn werk uitgaat. Het is in evenwicht waardoor het persoonlijk contact met deze kunstenaar en de kunst die hij maakt alleen maar een aanwinst zijn

voor de werking van onze galerie.

Menu